Tera Tech Corporation


Room 401, DongHyun Building
78-6, OhKum-Dong
SongPa-Gu, Seoul, 138-858
Korea
BomSoo Jang
82 2 407 5279

P&T Electronics Co.


4F, SOHO B/D, 327-10
Seohyeon-dong, Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 463-866
Soung-Min Yoon
+82-31-726-4235

UTO International Corporation


Rm. 201 TBI Center
Building #3 Hoseo University 165
Sechu-ri, Baebang-Eup
Asan-Si, Chungnam
336-795 Korea
Michael Lee
+82-41/549-5669